EX -pätevyys

EX-pätevyystodistus on osoitus, että henkilö täyttää räjähdysvaarallisten tiloihin sähkötöitä tekevälle henkilölle standardin SFS-EN 60079-14 liitteen F edellyttämät ammattitaitovaatimukset.

EX-pätevyystodistus myönnetään hyväksytysti EX-tutkinnon suorittaneelle henkilölle, jolla on sähköturvallisuuslain (1135/2016) 73 § mukainen kelpoisuus tehdä itsenäisesti sähkötöitä ja hänellä on voimassa olevat koulutukset standardin SFS 6002 sähkötyöturvallisuudesta ja ensiapukoulutuksesta (vähintään hätäensiapukoulutus).

EX -pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta ja sen uusimiseksi hakijan tulee osoittaa myöntämisehtojen edelleen olevan kunnossa ja hakija tehnyt EX-tilojen sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis- tai tarkastustöitä viimeisen kolmen vuoden aikana. EX-tilojen sähkölaitteistoihin kohdistuvan työ voidaan korvata voimassa olevalla hyväksytyllä EX-tutkinnolla.