Tutkinnot

SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINNOT

Sähköturvallisuustutkinnoissa osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus. Tutkintovaatimukset on esitetty löytyy täältä.

Sähkötöihin turvallisuustutkintoja on kolme:

  • Sähköturvallisuustutkinto 1 on suurjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto.
  • Sähköturvallisuustutkinto 2 on pienjännitteisten sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto
  • Sähköturvallisuustutkinto 3 on pienjännitteisten sähkölaitteiden korjaustöitä koskeva tutkinto.

Syksyn tutkinto 16.11.2017

 

LÄMPÖKUVAUSTUTKINTO

Lämpökuvaustutkinnossa osoitetaan sähkölaitteiston lämpökuvauksessa edellytettävän teorian tuntemus sekä lämpökameran käyttö ja kuvien oikea tulkinta. Tutkintoon sisältyy kirjallinen koe ja lämpökuvaus suppeassa sähkölaitteistossa ja sen tulkinta.

Syksyn 2017 tutkinto 3.10.2017


EX-TUTKINTO

EX-tutkinnossa osoitetaan räjähdysvaarallisessa tiloissa olevaan sähkölaitteistoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.

Tutkintovaatimuksina alla olevat standardit, jotka sisältyvät SFS käsikirjoihin 604-1 ja 604-2.

Käsikirjoja myy Sähköinfo Oy (www.sahkoinfo.fi) ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (www.sfs.fi)

 

  • SFS-EN 60079-0 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset (2010-08-23)
  • SFS-EN 60079-10-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat (2010-04-20)
  • SFS-EN 60079-10-2 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat (2010-04-20)
  • SFS-EN 60079-14 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen (2009-05-25)
  • SFS-EN 60079-17 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito (2008-06-23)
  • SFS-EN 60079-19 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 19: Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus (2007-09-24)
  • SFS-EN 60079-30-2 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-2: Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon. (2008-06-23)

Materiaali saa olla mukana tutkinnossa.

Kevään tutkinto 20.4.2017

********************************************* ***********

Ilmoittautumiset tutkintoihin Birgitta Pessille
birgitta.pessi@seti.fi, p. 09 5476 1603