Lämpökuvauspätevyys

Sähkölaitteistojen lämpökuvaajien pätevyyden arviointi ja yrityksen sertifiointi


Sähkölaitteiden lämpökuvaajan pätevyydet

Lämpökuvaajan pätevöitymistä hakevan henkilön tulee tuntea lämpökuvauslaitteiston (lämpökamerat ja muut käsimittarit) toiminta, ja hänen tulee osata käsitellä laitteistoa niin, että tulokset ovat luotettavia. Hakijan tulee osata arvioida laitteiston tekniset valmiudet, diagnosoida ja tulkita mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvä vaihtelu, sekä arvioida onko laitteisto asianmukaisesti kalibroitu. Hakijan tulee kyetä valitsemaan lämpökuvauslaitteisto, joka täyttää luvussa 6 asetetut vaatimukset.
Lämpökuvaajan tulee hallita sähkötekniikan perusteet sekä tuntea kuvattavissa kohteissa olevat sähkötekniset komponentit. Hänen tulee tietää eri sähköisten komponenttien normaalit käyttölämpötilat ja milloin komponentti on ylikuumentunut. Hänen tulee tietää syyt, mistä lämpötilaerot eri komponenttien välillä voi johtua. Lämpökuvaajan tulee pystyä päättelemään lämpökuvauksen perusteella, milloin laitteistossa on vika ja mikä vian aiheuttaa.

Sähkölaitteiston lämpökuvauspätevyyksien kriteerit

Lämpökuvausyrityksen hyväksyntä


SETI Oy hyväksyy lämpökuvauksiin yrityksen, jossa lämpökuvaukset tekee lämpökuvauksiin pätevyystodistuksen saanut henkilö. Hyväksytyt lämpökuvausyritykjset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

Lämpökuvausyrityksen hyväksynnän kriteerit

Lämpökuvaajapätevyyksien ja yrityshyväksynnän sähköinen hakemus ja perinteinen lomake.

Sähkölaitteiston lämpökuvaajan pätevyysvaatimukset ja yrityssertifioinnin ehdot ovat luettavissa täältä.


Lisätietoja LK-tutkinnota
birgitta.pessi@seti.fi

LK-pätevyydesta
arto.kari@seti.fi tai veli-pekka.vitikka@seti.fi