Sähköurakoitsijasertifikaatti

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on tuonut uutena tuotteena sähköurakoitsijoille tarkoitetun sertifikaatin, jonka tarkoituksena on osoittaa asiakkaalle millaisen lopputuloksen asiakas saa, kun hän tilaa sähköasennustyöt sertifikaatin saaneelta urakoitsijalta.

 

Uuden sähköurakoitsijasertifikaatin saannin vaatimukset on hyväksynyt alan eri järjestöjen edustajista koottu lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii Kimmo Rautiainen Pientaloteollisuus PTT ry:stä. Muina lautakunnan jäseninä ovat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n edustajana Urpo Lukkarinen ISS Proko Oy:stä, Omakotiliitto ry:n edustajana Kalervo Stranius, Suomen Kiinteistöliitto ry:n edustajana Petri Pylsy sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n edustajana Esa Tiainen. Lisäksi lautakunnan kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja Veli-Pekka Vitikka ja pääarvioija Arto Kari Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:stä.

Sähköurakoitsijasertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee täyttää liitteenä olevat vaatimukset.

Sähköurakoitsijasertifikaatin tarkoituksena on korvata aiemmin esiintyneet laatujärjestelmät. ISO 9000 standardisarjan laatujärjestelmä on alun perin kehitetty valmistavan teollisuuden tarpeisiin takaamaan, että kaikki valmistettavat tuotteet ovat tasalaatuisia. Näin ollen kyseinen järjestelmä sopii huonosti sähköurakointiin ja sen vuoksi vain harva sähköurakoitsija on rakentanut kyseisen järjestelmän omaan käyttöönsä.

Sertifikaatin vaatimukset

Yrityksen toiminnanohjaus