Sähkökunnossapitosertifikaatti

Kunnossapitoryhmä on kehittänyt yhteistyössä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa Sähkökunnossapitoon sertifikaatin. Sertifikaatin hankkimalla sähköisiä kunnossapitopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähköalan kunnossapitotehtäviin.

 

Sähkökunnossapitoyritysten hyväksyntä

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kunnossapitoryhmä on kehittänyt yhteistyössä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa sähkökunnossapidon yrityshyväksynnän. Yrityshyväksynnän hankkimalla sähköisiä kunnossapitopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähköalan kunnossapitotehtäviin.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy rekisteröi hyväksytyt sähköistä kunnossapitoa harjoittavia yritykset varmistamalla erikoisosaaminen kunnossapitopalveluihin.

Vaatimuksena yritysrekisteröinnille on, että täyttää alla esitetyt rekisteröintiehdot:

 • Yrityksellä tulee olla kirjallinen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on kuvattu kunnossapidon erityispiirteet.
 • Yritys nimennyt kunnossapitotoiminnasta vastaavan henkilön, jolla on vähintään sähköpätevyys 1 tai 2 todistus sekä kuntotutkijan koulutus tai SETI Oy:n myöntämä kuntotutkijan pätevyystodistus.
 • Vastuuhenkilön on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja jatkuvasti pidettävä yllä ammattitaitoaan.
 • Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin
 • Yritys on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteröimä sähköurakoitsija
 • Yrityksellä on Suomen tilaajavastuu Oy:n "Luotettava kumppani" palvelusopimus
 • Yrityksellä on toiminnanvastuuvakuutus (min. 500.000 €/vakuutustapahtuma)
 • Yritys esittää tiedot kolmesta kunnossapitokohteesta ja lyhyet kuvaukset niistä

Yrityshyväksyntä myönnetään 5 vuodeksi kerrallaan ja siitä peritään SETI Oy:n hinnaston mukainen vuosimaksu (hinnasto www.seti.fi > hinnasto). Vuosiuusinnan yhteydessä sertifikaatin voimassa olon jatkumiseksi yrityksen tulee toimittaa tiedot vähintään kolmesta kohteesta, joiden huoltosopimus on voimassa.

Viiden vuoden jälkeen uusinnan yhteydessä tulee toimittaa todistukset, joilla vastuuhenkilö osoittaa ylläpitäneensä määräysten ja standardien tietonsa ajan tasalla sekä todistuksen voimassa olevasta sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Luettelo SETI Oy:n hyväksymistä kunnossapitoyrityksistä löytyy SETIpro-rekisteristä.

Yrityshyväksynnän sähkökunnossapitoon hankkineille yrityksille on kehitetty Sähkökatselmus- nimeä kantava markkinointiaineisto. Aineisto sisältyy sertifioinnin vuosimaksuun. Aineistoon sisältyy:

 • Sähkökatselmus toimintamalli, joka auttaa sähkölaitteiston haltijaa täyttämään sähköturvallisuuslain asennuksille ja laitteille asettamat vaatimukset, selvittää käytettävyyteen liittyviä riskejä sekä parantaa energiatehokkuutta. Sähkökatselmuksen perusteella sähköistä kunnossapitoa tarjoavalla yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen kunnossapitosopimuksen.
 • Sähkökatselmus muistio (täytettävä lomake), jonka mukaan katselmus voidaan tehdä.
 • Sähkökatselmus esite, jossa avataan laitteiston haltijan vastuita ja esitetään jatkuvan kunnossapitotoiminnan edut. Esitettä voi käyttää omassa markkinoinnissaan