Rakennusautomaatiourakoitsijoiden pätevyysarviointi käynnistyy

Rakennusautomaatiourakointi on yksi nopeimmin kasvavista sähköisen talotekniikan alueista. Automaatiourakointi kattaa talotekniset järjestelmät ja prosessit, joilla ohjataan, säädetään, valvotaan ja hallitaan muun muassa lämmönjako-, ilmanvaihto-, valaistus- ja sähköteknisiä järjestelmiä sekä tietoteknisiä järjestelmiä

Rakennusautomaatioalan asennustoiminta ei edellytä viranomaislupaa lukuun ottamatta sähkötöitä. Automaatioalan rakennuttaja-, suunnittelu- ja urakointijärjestöt näkevät tarpeelliseksi luoda alalle asennusyritysten hyväksyntäjärjestelmä, jonka avulla pätevöityneet ja kokeneet asennusyritykset voivat erottautua. Nyt käynnistyvästä vapaaehtoisesta RAU-hyväksyntäjärjestelmästä vastaa Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy.


RAU-vastuuhenkilöllä alan ammattikoulutus sekä työkokemusta

Alan järjestöt, joiden nimeämät edustajat ovat mukana RAU-ohjausryhmässä, painottavat asennusyrityksen vastuuhenkilön pätevyyttä. Vastuuhenkilöllä on oltava soveltuva alan ammattikoulutus sekä riittävä rakennusautomaatioalan työkokemus. Pätevyyskriteerit täyttävälle henkilölle myönnetään hakemuksesta RAU-henkilöpätevyystodistus.


Asennusyrityksellä RAU-urakoitsijahyväksyntä

RAU-urakointiyrityksellä on oltava nimetty automaatiotöiden vastuuhenkilö, jolla on voimassaoleva RAU-henkilöpätevyys. Lisäksi asennusyrityksen on täytettävä tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset, jonka voi osoittaa esimerkiksi Tilaajavastuu.fi - Luotettava Kumppani -sopimuksella. RAU-urakoitsijahyväksyntä on uusittava vuosittain.

Lisätietoja löydät täältä.