RAU - rakennusautomaatiourakoitsijan hyväksyntä

SETI Oy antaa hakemuksesta RAU-urakoitsijahyväksynnän yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää rakennusautomaatiojärjestelmiä sekä täyttää vaadittavat RAU-urakoitsijakriteerit. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan taloteknisiä järjestelmiä ja -prosesseja, joilla ohjataan, säädetään, valvotaan ja hallitaan muun muassa lämmönjako- ja ilmanvaihtojärjestelmiä ja/tai valaistus- ja sähköteknisiä järjestelmiä ja/tai tietoteknisiä järjestelmiä.

Sähköinen hakemus tai perinteinen hakulomake.

 

RAU - urakoitsijakriteerit

 

RAU - henkilöpätevyys 

SETI Oy antaa hakemuksesta RAU - henkilöpätevyystodistuksen henkilölle, jolla on rakennusautomaatiotöihin soveltuva automaatio- tai sähköalan koulutus ja vaadittava työkokemus rakennusautomaatioalalta.

RAU - henkilöpätevyyskriteerit