Täsmennyksiä TU-kriteeristöön

TU-sertifioinnin kriteeristöön tehtiin täsmennyksiä syyskuussa 2012. Muutosten tavoitteena on vahvistaa TU-sertifikaatin asemaa. Uudistukset noudattelevat kansainvälisen sertifiointistandardin EN 45011 vaatimuksia.


TU-turvaurakoitsijasertifioinnin kriteerejä täsmennettiin syyskuussa 2012 laadunhallinnan osalta, joka kohdennettiin nimenomaan turvaurakointiprosessien toiminnanohjaukseen. Nyt voimaan tullut kriteeristö edellyttää, että yrityksessä on toiminnanohjausjärjestelmä (tai laatujärjestelmä), jolla tarkoitetaan yrityksen käytössä olevaa menetelmäohjeistoa, joka kuvaa yrityksen sähköisten turvallisuusjärjestelmien myynti-, asennus- ja ylläpitoprosessit ja niihin liittyvät tehtävät. Seti Oy arvioi yrityksen turvaurakointitoiminnan kriteerienmukaisuuden ja toiminnanohjausjärjestelmän toiminnan joka 3. vuosi yrityskäynnillä.

Kriteeristömuutoksen taustalla on Seti Oy:n tavoite saattaa TU-sertifiointi kansainvälisen sertifiointistandardin EN 45011 vaatimusten mukaiseksi, joka mahdollistaa TU-sertifioinnin arvostuksen nousun ylimpään kategoriaan.


Mitä on nykyisen TU-sertifikaatin omaavan yrityksen tehtävä?


TU-turvaurakoitsijasertifikaatin voimassaolo jatkuu vanhojen kriteerien mukaisesti seuraavaan vuosiuusintaan saakka. Seti Oy on yhteydessä sertifioituihin yrityksiin hyvissä ajoin ennen vuosiuusintaa ja ohjeistaa etenemisen. Päivitetty TU-kriteeristö löytyy osoitteesta http://setifi. asiakkaat. sigmatic. fi/index. php?k=20368.

Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostilla osoitteesta: seti@seti.fi

 

20.9.2012

 

 

Siirry sivun alkuun