Hissipätevyys

Hissipätevyys oikeuttaa toimimaan hissitöiden johtajana hissien huolto-, korjaus- ja muutostöissä, sisältäen hissitöissä tarvittavat sähkötyöt. Hissipätevyyttä vaaditaan myös henkilöpaternosterhissien, kevythissien, liukuportaiden ja liukukäytävien huolto- ja korjaustöissä sekä muutostöissä.

Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti hissiturvallisuustutkinnon.

Pätevyyden saannin edellytykset on määritelty hissiturvallisuuslain (1134/2016) 46 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1433/2016).

Koulutus ja työkokemus

Hakijalla tulee olla joko:

soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, insinöörin tai teknikon tutkinto tai soveltuva hissialan ammattitutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen hissien huolto-, korjaus- ja muutostöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus;

tai

soveltuva sähköalan perustutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden pituinen riittävän laaja-alainen hissien huolto-, korjaus- ja muutostöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus.

Ennen pätevyysvaatimuksena edellytettyä koulutusta saadusta työkokemuksesta voidaan ottaa huomioon hissipätevyyttä koskevaa todistusta annettaessa puolet, kun työkokemus on riittävän laaja-alaisesti hissitöihin perehdyttävää.

Soveltuvan tekniikan alan insinöörin ja teknikon tutkinnon ja hissialan ammattitutkinnon ja sähköalan perustutkinnon tulee sisältää alla olevia aihealueita vähintään 30 osaamispistettä ja soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon tulee sisältää 2 momentin mukaisia aihealueita vähintään 25 opintopistettä.

Opintoihin tulee kuulua seuraavat aihealueet siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 osaamispistettä tai 1,5 opintopistettä:

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuustutkinnossa vaadittavat sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus ja sähkövirran vaikutukset;
  • sähkölaitteen liitosjohdon mitoitus, suojaus ja dokumentointi;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset
Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata 1momentissa vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

Turvallisuustutkinto

Hyväksytysti suoritettu voimassaoleva TUKESin ohjeessa ”hissiturvallisuustutkinto”. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä. Hissiturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Hissiturvallisuustutkinnon järjestää TUKES.

SETI Oy käsittelee suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset. Muulla kielellä olevat asiapaperit tulee hakijan käännättää suomen kielelle.