Hissipätevyystodistuksen töiden johtoalue ja koulutusvaatimukset muuttuneet

Hissiturvallisuuslaki (1134/2016) on tullut voimaan 1.1.2017 ja se on muuttanut hissitöihin asetettuja vaatimuksia.

Hissiturvallisuuslaissa ei edellytetä enää uuden hissin asennustyötä tekevän toiminnan harjoittajan rekisteröitymistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteriin hissiurakoitsijaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan harjoittajan palveluksessa ei laki edellytä enää pätevyystodistuksen omaavaa hissitöistä vastaavaa hissitöiden johtajaa. Vastuu siitä, että hissi täyttää määräyksissä asetetut turvallisuuteen liittyvät vaatimukset, vastaa toiminnan harjoittaja. Edellä kuvattu ei kuitenkaan ole poistanut hissitöissä edellytettävää hissialan ammattitaitoa. Hissiturvallisuuslain 45 §:ssä on määritelty hissityötä tekevälle asentajalle asetetut ammattitaitovaatimukset, jotka koskevat myös uuden hissin asentamista.

Toiminnan harjoittajan on rekisteröidyttävä Tukesin urakoitsijarekisteriin aina, kun toimintaan kuluu hissien huolto-, korjaus- tai modernisointityöt sekä konedirektiivin mukaisten laitteiden (kevythissit, liukuportaat ja -käytävät) huolto-, korjaus- tai muutostyöt. Rekisteröitymisen yhtenä ehtona on, että toiminnan harjoittajan palveluksessa on hissitöistä vastaava hissitöiden johtaja, jolla on kelpoisuutensa osoituksen hissipätevyystodistus.

Pätevyystodistus myönnetään henkilölle, jolla on soveltuva lain 46 §:ssä määritelty soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävän laaja-alainen hissien huolto-, korjaus ja muutostöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus. Soveltuvan ammatillisen tutkinnon oppisisältö on määritelty valtioneuvoston asetuksen (1433/2016) 7 §:ssä.

Hissipätevyystodistuksen saamiseksi hakija on täytettävä seuraavat kolme ehtoa:

  1. soveltuva peruskoulutus, jonka oppisisältö määritelty VNa (1433/2016) 7 §
  2. riittävän laaja-alainen hissityökokemus hissien huolto-, korjaus- ja muutostöiden johtamiseen, jonka pituuden määrittää soveltuva ammatillinen tutkinto
    • soveltuva tekniikan alan korkeakoulu-, insinööri- tai teknikkotutkinto ja 2 vuoden työkokemus
    • soveltuva hissiasentajan tutkinto 2 vuoden työkokemus
    • soveltuva sähköalan perustutkinto 3 vuoden työkokemus
  3. hyväksytysti suoritettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hissiturvallisuustutkinto

Tutkintoon tulee ilmoittautua kaksi viikkoa ennen tutkintopäivää. Ilmoittautua voi esim. netin kautta.

Tutkinnosta osallistuja saa tutkintotodistuksen, joka on voimassa viisi vuotta tai kirjallisen päätöksen tutkinnon hylkäämisestä.

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia ja mukana saavat olla tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut sekä alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa. Tutkintoon ei saa kuitenkaan tuoda mukanaan laskennallisia esimerkkejä eikä aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja vastauksineen.

Tutkintovaatimukset on esitetty Tukes verkkosivuilla.
Ilmoittautuminen 20.4.2017 pidettävään tutkintoon.
Ilmoittautuminen 16.11.2017 pidettävään tutkintoon.
Lisätietoja puhelimitse 09 5476 1600.