OL-liityntäverkkokoulutus

OL-täydennyskoulutus


OL-asiantuntijasertifikaattia hakeva henkilö voi täydentää puuttuvaa liityntäverkkoalueen työkokemustaan osallistumalla vaatimukset täyttävään täydennyskoulutukseen.

Täydennyskoulutukseksi on hyväksytty seuraavat kurssit:


OL-pätevyyden ylläpitokoulutus


OL-asiantuntijasertifikaatin uusimisen edellytyksenä on, että henkilö osallistuu kriteerit täyttävään pätevyydenylläpitokoulutukseen todistuksen voimassaoloaikana (5 vuoden kuluessa).

Ylläpitokoulutukseksi on hyväksytty: