Hakuohjeet

Ohjeita sähköpätevyyden hakemiseen

ÄLÄ NIDO LIITTEITÄ

  • tarkista, että sinulla on voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto (1.6.2010 jälkeen suoritetut tutkinnot ovat voimassa 5 vuotta)
  • hakemuksen liitteenä olevan koulutuksen tai tutkinnon osoittavan todistuksen tulee olla päättötodistus ja siitä tulee lähettää kaikki sen suomen- tai ruotsinkieliset sivut (älä lähetä mahdollisia englanninkielelle käännettyjä sivuja)
  • hakemuksen liitteenä ei tarvitse laittaa lyhyíden (alle puolivuotta kestäneiden) kurssien todistuksia
  • työkokemus osoitetaan työnantajan allekirjoittamalla työtodistuksella
  • työtodistuksissa tulee olla kuvaus millaisia sähkötöitä työkokemukseen on sisältynyt
  • hakemukseen kopiot koulutuksista ja työtodistuksista, älä lähetä alkuperäisiä todistuksia
  • mikäli laitat hakemuksen sähköpostitse, pitää liitteet olla yhtenä pdf-tiedostona
  • mikäli laitat hakemuksen postitse, älä nido liitteitä yhteen, sillä hakemukset skannataan sähköiseen arkistoon

Sähköinen haku

Hakulomakkeet