PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER

Person- och företagsbedömning SETI Ab
Harakkavägen 18 B, 02650 ESBO
PB 55, 02601 ESBO
t. 09 5476 1600, f. 09 5476 1666
e-mail: seti(at)seti.fi
FO-nummer 1044296-1

Faktureringsadress

Pappersfakturor:
Person- och företagsbedömning SETI Ab

EDI-kod: 003710442961
PB 5416, 70701 KUOPIO

Nät räkningar:
EDI-kod: 003710442961
Förmedlare: Enfo Oyj 003714377140


PERSONALVerkställande direktör Veli-Pekka Vitikka
t. 09 5476 1601
veli-pekka.vitikka@seti.fi

- el-, hiss-, tele- och säkerhetsbehörighet, behörighet för certifieringsbesiktning
- frågor om kvalitetssystem för elsäkerhet
Värderingsman Arto Kari
t. 09 5476 1602
arto.kari@seti.fi
- el- och hissbehörighet
- behörighet för certifieringsbesiktning


Värderingsman Veli-Matti Poikonen
p. 09 5476 1234
veli-matti.poikonen@seti.fi
- el- och hissbehörighet
- behörighet för certifieringsbesiktning
- uppehållsmapp för elbehörigheter
Värderingsman Tauno Hovatta
t. 09 5476 1604
tauno.hovatta@seti.fi
- tele- och säkerhetsbehörighet
Byråsekreterare Birgitta Pessi
t. 09 5476 1603
birgitta.pessi@seti.fi
- kundtjänst
- kontorsarbeten
- kort i elsäkerhet
- setipro
- fakturering