BYTE AV GAMMLA EL- OCH HISSBEHÖRIGHETER

Byte av enligt ellagen (319/79) efter 1.1.1979 beviljade behörighetsbevis till el- och hissbehörighetsintyg enligt 34§ i HIMb om arbeten inom elbranchen (516/1996).

Se vad du uppnår med att byta ditt "gamla" bevis till ett nytt och vad krävs för att få ett nytt bevis.

Ur förteckningen nedan ses vilka "gamla" klasser motsvarar nya el- och hissbehörigheter:

KLASS A:

Behörighetsintyg av klass A för obegränsat arbetsområde (A01) => ELBEHÖRIGHET 1
Behörighetsintyg av klass A för högst 1 000 V spänningsområde (A02) => ELBEHÖRIGHET 2

KLASS B:

Behörighetsintyg av klass B för spänningsområden som överstiger 1 000 V (B01) => ELBEHÖRIGHET 1 (teknikerexamen samt 2 år arbetserfarenhet med spänningsområden som överstiger 1 000 V krävs)
Behörighetsintyg av klass B för spänningsområden som överstiger 1 000 V (B01) => BEGRÄNSAD ELBEHÖRIGHET 1 (specialyrkesexamen för elövermontör krävs)
Behörighetsintyg av klass B för högst 1 000 V spänningsområde (B02) => ELBEHÖRIGHET 2

KLASS C:

Behörighetsintyg av klass C för högst 1 000 V spänningsområde (C01) => ELBEHÖRIGHET 2

KLASS D:

Behörighetsintyg av klass D => ELBEHÖRIGHET 3, som vid behov skall begränsas enligt 18 § i HIMb om arbeten inom elbranschen (516/96).

KLASS HIA:

Behörihetsintyg för installations-, reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIA => HISSBEHÖRIGHET
Behörihetsintyg för reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIA => HISSUNDERHÅLLSBEHÖRIGHET
OBS ! Ifall behörighetsintyget är begränsat => ELBEHÖRIGHET 3

KLASS HIB:

Behörihetsintyg för installations-, reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIB => HISSBEHÖRIGHET
Behörihetsintyg för reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIB => HISSUNDERHÅLLSBEHÖRIGHET
OBS ! Ifall behörighetsintyget är begränsat => ELBEHÖRIGHET 3

KLASS HIH:

Behörihetsintyg för reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIH => HISSUNDERHÅLLSBEHÖRIGHET
OBS ! Ifall behörighetsintyget är begränsat => ELBEHÖRIGHET 3


KLASS HIOH:

Behörihetsintyg för reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIOH => HISSUNDERHÅLLSBEHÖRIGHET
OBS ! Ifall behörighetsintyget är begränsat => ELBEHÖRIGHET 3

KLASS LL:

Behörighetsintyg för klass LL => ELBEHÖRIGHET 3 (arbetsuppgifter av klass D begränsat till reparations- och underhållsarbeten på värmeapparatur krävs)


KLASS LS:

Behörighetsintyg för klass LS => ELBEHÖRIGHET 3


ÖVRIGA:

"Gamla" specialentreprenadklasser (röntgen RG, radio-tv RT, tornkran TK) => ELBEHÖRIGHET 3


Ta en kopia på ditt behörighetsintyg beviljat efter 1.1.1979, skriv ut ansökningsblanketten som finnes under Ansökningsblanketter i sidans övre kant och skicka de till SETI Oy per post, fax eller email.