TELEURAKOITSIJAHYVÄKSYNNÄN EHDOT

SETI-teleurakoitsijaluokat

 

 • SETI -teleurakointiluokka AT (antenniverkko- ja tietoverkkotyöt)
 • SETI -teleurakointiluokka A (antenniverkkotyöt)
 • SETI -teleurakointiluokka T (tietoverkkotyöt)


KRITEERIT
Teleurakoitsijahyväksynnän kriteeristön on hyväksynyt telepätevyyslautakunta. Vaatimuksissa on huomioitu Viestintäviraston määräys 65, Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista.

1. Teletöiden vastuuhenkilö


Yrityksen palveluksessa on teleurakointiluokkaa vastaava SETI-telepätevyyden omaava teletöistä vastaava henkilö, joka huolehtii asentajien perehdyttämisestä, salassapitovelvoitteiden ohjeistamisesta, asennetun telejärjestelmän toimivuudesta, määräystenmukaisuudesta ja riittävästä dokumentoinnista työmaakohtaisesti sekä vastaa siitä, että yrityksellä on käytettävissä työkohteeseen soveltuvat mittaus- ja testauslaitteet.

2. Mittaus- ja testauslaitteet sekä vaadittavat keskeiset työvälineet


Yrityksellä on käytössään taulukossa 1 kuvatut mittalaitteet, jotka on kalibroitu mittalaitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Mittalaitteiden kalibrointitodistukset on esitettävä pyydettäessä SETI Oy:lle.

Yritys voi vaihtoehtoisesti sitoutua käyttämään antenni- ja/tai tietoverkkomittauksissa mittauspalveluja toimittavaa alihankkijayritystä, jolla on käytössään taulukon 1 mukaiset antenni- ja/tai tietoverkkoalueen mittalaitteet, jotka on kalibroitu mittalaitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Alihankkijayritys on velvollinen esittämään mittalaitteidensa kalibrointitodistukset SETI Oy:lle pyydettäessä. Alla taulukoituna yritykseltä edellytettävät mittalaitteet (teleurakointiluokka AT, A tai T)

Antenniverkkotyöt (A):


Yrityksellä on antenniverkkotöihin vähintään seuraavat mittalaitteet:

 • Tasomittari, joka soveltuu digitaalisten signaalien (DVB-T, -T2, -C, -S) mittaukseen taajuusalueella 47 …862 MHz (1000 MHz). Mittalaitteessa on oltava bittivirhesuhteen (BER) sekä modulaatiovirhesuhteen (MER) mittausominaisuus.

 • Kohinageneraattori, joka lähettää laajakaitaista kohinaa taajuusvastemittauksen herätesignaalina.

Tarvittaessa lisäksi seuraavat mittalaitteet, mikäli työkohteen mittausvaatimukset sitä edellyttävät:

 • Yleismittari

 • Näytöllinen spektritoiminnolla ja konstellaatiomittauksella varustettu tasomittari, joka soveltuu digitaalisten signaalien mittaamiseen taajuusalueella 47…2150 MHz (2400 MHz).

 • Kaapelitutka
 • DVB-S2 ja/tai -C2 -mittalaite

Tietoverkkotyöt (T):


Yrityksellä on käytettävissään sisäjohtoverkkotöihin (yleiskaapelointi, kuitukaapelointi) vähintään seuraavat mittalaitteet:

 • parikaapelitesteri, joka soveltuu kaapelointien suorituskyvyn toteamiseen (minimi Level III-mittalaite):

  • Level IIe => Max, luokka D

  • Level III => Max. luokka E

  • Level IIIe => Max. luokka EA

  • Level IV => Max. luokka F

   Parikaapelitesteri on varustettu testauslaitevalmistajan hyväksymillä tai muulla tavoin soveltuviksi osoitetuilla liitäntäsovittimilla ja testauskaapeleilla.

   • Pysyvän siirtotien liitäntäsovittimet ja testauskaapelit

   • Kanavan liitäntäsovittimet

 • Optinen tehomittapari, joka soveltuu kaapelointien suorituskyvyn toteamiseen:

  • Yksimuotokaapeloinnit (aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm)

  • Monimuotokaapeloinnit (aallonpituuksilla 850 nm ja 1300 nm)

   Optinen tehomittapari on varustettu optisilla testauskaapeleilla, jotka ovat yhdenmukaiset testattavan verkon liitinrajapinnan ja optisten kuitujen kanssa (liitintyyppi, ytimen/muotokentän ja kuoren halkaisija). Testauskaapelin pituuden tulee olla 1-5 m.

   Vaihtoehtona optisen tehomittaparin käytölle on parikaapelitesteri, joka on varustettu edellä mainittujen ehtojen täyttävillä optisilla liitäntäsovittimilla sekä testauskaapeleilla.

 • Kuitumikroskooppi

Keskeiset työvälineet:

 • Jatkoskone
 • Optisten liittimien puhdistusvälineet
 • Kamera (jakamoiden määräyksenmukaisuuden dokumentointi)

 • Tarvittaessa lisäksi seuraavat mittalaitteet, mikäli työkohteen mittausvaatimukset sitä edellyttävät:
 • Yleismittari
 • Valokaapelitutka

 • Mittaus- ja testauslaitteiden kalibrointi

  Mittalaitteiden tulee olla jäljitettävissä (valmistus- tai sarjanumero). Antenniverkon tasomittalaite ja sisäjohtoverkon parikaapelitesteri on suositeltavaa kalibroida vähintään kerran vuodessa. Kalibrointi on suoritettava kuitenkin aina mittalaitteen toimittajan ohjeiden mukaisesti tehtaalla tai mittalaitevalmistajan valtuuttamassa yrityksessä tai laitoksessa, josta on todistuksena kalibrointitodistus. Mittalaitteiden kalibrointitodistukset on esitettävä pyydettäessä Seti Oy:lle. Jos yrityksellä on käytössään useita kappaleita samoihin mittauksiin tarkoitettuja mittalaitteita, tulee ainakin yhdellä laitteella olla voimassaoleva kalibrointitodistus. Yritys on tällöin velvollinen vertaamaan muiden samoihin mittauksiin tarkoitettujen mittalaitteiden suoritusarvoja kalibroituun mittalaitteeseen ja tarvittaessa kalibroida myös muut mittalaitteet. Optisen tehomittaparin vertailutasojen mittaus ja tarkistus tulee suorittaa säännöllisesti.

  3. Julkaisut


  Yrityksellä on tarvittaessa käytettävissä työaluetta koskevat seuraavat keskeiset julkaisut, jotka ovat ajantasalla:


  Viestintäviraston määräykset ja suositukset (luokka AT, A ja T)

  • Määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (määräyksessä mainitut standardit ovat velvoittavia)
  • Määräyksen 65 perustelumuistio MPS
  • Lukitussuositus 306

  Antennijärjestelmät (luokka A ja luokka AT)


  • ST 621.03 Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus

  • ST 621.10 Yhteisantennijärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje

  • ST 621.11 Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka

  • ST 621.30 Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje

  • ST 621.31 Yhteisantennijärjestelmät. Maadoitus ja potentiaalintasaus

  • ST 621.40 Yhteisantennijärjestelmät. Tarkastus- ja mittauspöytäkirja

  • ST 621.41 Yhteisantennijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto

  • ST 98.10 Yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimusohje

  • ST 98.30 Antennijärjestelmän taloverkon kunnostus

  • ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät


  Puhelinsisäjohtoverkot (luokka T ja luokka AT)


  • ST 98.11 Asuinkiinteistön puhelinsisäverkon kuntotutkimusohje

  • ST 98.12 Puhelinsisäverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaamisohje

  • ST 98.41 Puhelinsisäverkon kuntotutkimuspöytäkirja

  • ST 98.43 Mittauspöytäkirja. Puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaaminen


  Yleiskaapelointijärjestelmät (luokka T ja luokka AT)


  • ST 601.01 Metallijohtimisten tietoverkko- ja telekaapeleiden rakenteet, tunnistusjärjestelmät ja tyyppimerkinnät

  • ST 601.02 Valokaapeleiden ja -kuitujen tunnistus- ja merkintäjärjestelmät

  • ST 611.40 Tarkastuspöytäkirja. Asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät

  • ST 681.02 Optisten liittimien puhtaus ja kunto sekä niiden tarkastus

  • ST 681.03 Optiset liittimet

  • ST 681.10 Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje

  • ST 681.11 Asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje

  • ST 681.30 Yleiskaapelointijärjestelmät. Asennusohje

  • ST 681.40 Tarkastuspöytäkirja. Toimitilojen yleiskaapelointijärjstelmät

  • ST 681.41 Yleiskaapeloinnin dokumentointi

  • ST 681.42 Yleiskaapelointijärjestelmät. Testausohje

  • ST 681.43 Laatusuunnitelma. Yleiskaapelointijärjestelmät

  • ST 98.52 Yleiskaapelointijärjestelmät, käyttö, ylläpito ja huolto

  • ST 98.13 Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohje

  • ST 98.42 Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja

  • ST 98.52 Yleiskaapelointijärjestelmät, käyttö, ylläpito ja huolto

  • ST-käsikirja 16 Yleiskaapelointijärjestelmät

  Lisätietoja ST-julkaisuista osoitteesta www.sahkoinfo.fi > Tuotteet ja palvelut > ST-kortistot ja tietokansiot. Kyseiset julkaisut sisältyvät mm. Sähköinfo Oy:n Telelisenssi-verkkotuotteeseen.

  4. Asennuskomponentit ja -materiaalit


  Asennuskomponenttien on oltava vähintään määräyksen 65 mukaisia. Muilta osin yritys käyttää vain laadukkaita ja yleisesti saatavana olevia EN- tai ISO/IEC -standardien mukaisia laitteita ja komponentteja tai uusia korkealuokkaisia tuotteita, joista ei ole olemassa tuotestandardeja ja joiden valmistaja vakuuttaa niiden täyttävän häiriönsiedolle ja häiriönpäästölle asetetut yleiset vaatimukset.

  SETI-Teleurakoitsijahyväksynnän voimassaolo


  SETI-teleurakoitsijahyväksyntä on voimassa vuoden kerrallaan. Rekisteröity yritys on oikeutettu käyttämään SETI -teleurakointitunnusta.SETI Oy ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä yrityksistä SETIpro-rekisterissä.

  Yrityksen muuttuneista tiedoista (esimerkiksi teletöiden vastuuhenkilön vaihtuminen) on ilmoitettava SETI Oy:lle muutoslomakkeella (kts. hakulomakkeet).

  Teleurakoitsijahyväksynnän ehdot sekä pätevyystunnusten käyttöehdot.


  3.5.2018