URAKOITSIJA.FI, urakoitsijasertifioinnit ja -hyväksynnät

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy ylläpitää urakoitsija.fi rekisteriä. Rekisteri koostuu SETI:n sertifioimista yrityksistä sekä rekisteristä löytyy Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in jäsenet sekä jäsenjärjestöjenjäsenet

 

Rekisterin tarkoituksena on helpottaa asiakasta löytämään tarvitsemansa sähkö- tai telealan urakoitsija. Asiakkaan tarvitsee vain edetä rekisterin toimialahaussa ja määrittää lopuksi alue missä urakoitsijaa tarvitsee, niin rekisteri näyttää asiakkaalle ne yritykset, jotka kyseistä palvelua halutulla toimialueella tarjoavat. Asiakas voi valita aluksi millaisen työn tekijöitä ja miltä alueelta haluaa. Lisäksi voi hakea suoraan yrityksen nimellä, postitoimipaikalla, tai vaikkapa yrityksen antamilla hakusanoilla.

Urakoitsija.fi rekisteri on hyvä markkinakanava Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ja sen jäsenjärjestöjen jäsenille.

Lisätietoja:
birgitta.pessi@seti.fi