YLLÄPITOKANSIO (verkkoversio)

Sähköpätevyyden ylläpitokansion sisältää tietoa sähköalan lainsäädännöstä ja hallinnollisista määräyksistä, sähkösuunnittelua ja -urakointia koskevista ohjeista, tarkastuksista, käytönjohtaja-asioista sekä työturvallisuudesta.

Sisältö valikoidaan ja käsitellään asiantuntijavoimin, joten se on selittävä ja opastava tuote. Säädöksiä ja ohjeita selvennetään tarvittaessa lisäteksteillä ja mallilomakkeilla. Mukana on myös runsaasti yhteystietoja.

Kansion tilaajat saavat tiedon alalla tapahtuvista standardi- ja määräysmuutoksista.

Kansion sisältö jakautuu seuraavasti:

 • Ajankohtaisinformaatio. Osoitteet ja yhteystiedot
 • Sähköalaan liittyvät säädökset ja määräykset
 • Sähkölaitteistoihin ja sähkölaitteisiin liittyvät vaatimukset
 • Sähköurakointi ja sähkösuunnittelu
 • Tarkastus
 • Käyttö ja huolto
 • Sähkötekniset tietojärjestelmät
 • Erikoisurakointialat
 • Työturvallisuus
 • Ympäristö ja energiansäästö

Kansio sisältää myös lomakkeet käyttöönottotarkastusta sähkölaitteiston käytön johtamisesta.

Lisäksi luettelon TUKESin nimeämistä valtuutetuista tarkastajista.

Ylläpitokansio sisältää mm. kaikki Turvatekniikan keskuksen (TUKES) sähköturvallisuusyksikön antamat ohjeet sekä luettelon Tukesin nimeämistä valtuutetuista tarkastuslaitoksista ja tarkastajista.

Kansioon sisältyy sähköisessä muodossa seuraavat kirjat:

 • 183 kysymystä ja vastausta sähköasennusstandardien soveltamisesta
 • Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä
 • Teleasennukset käytännössä
 • Sähköalan säännökset

Sähköalan ylläpitokansion verkkoversio

Ylläpitokansion esite.