TIETOLIIKENNEALA, LIITYNTÄVERKOT

OL-urakoitsijahyväksyntä

SETI Oy antaa hakemuksesta OL-urakoitsijahyväksynnän yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää optisia liityntäverkkoja (tietoliikenne) sekä täyttää vaadittavat urakoitsijakriteerit. OL-liityntäverkkotöillä tarkoitetaan muun muassa jakamoteknisiä asennuksia, kuitujen asennuksia jatkoksissa ja päätteissä sekä kaapeleiden testauksia ja mittauksia. Urakoitsija tuntee myös liityntäverkon optisen kaapeloinnin suunnittelun ja mitoituksen periaatteet.

 

OL-urakoitsijahyväksynnän kriteerit
OL-urakoitsijahyväksynnän hakemuslomake tai sähköinen haku
OL-urakoitsijarekisteriin

 

OL-asiantuntijasertifikaatti


SETI Oy antaa hakemuksesta OL-asiantuntijasertifikaatin henkilölle, jolla on liityntäverkkotöihin (tietoliikenne) soveltuva sähkö- tai telealan koulutus ja vaadittava työkokemus liityntäverkkokaapeloinnin työnjohto-, asennus-, ylläpito- tai asiantuntijatehtävistä.

OL-asiantuntijasertifikaatin kriteerit

 


OL-sertifioinnin esite

Lataa OL-sertifioinnin esite pdf-tiedostona