RAJOITETTU SÄHKÖPÄTEVYYS 1 TODISTUS (rS1)

Ainoastaan sähkö- tai sähköverkkoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneille

Rajoitettu sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajan sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisten sähkölaitteistojen käytön johtajan tehtävissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

Pätevyyden saannin edellytykset on määritelty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 67 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016). 


Turvallisuustutkinto

Hakijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassaoleva TUKESin ohjeessa ”sähköturvallisuustutkinnot” määritelty sähköturvallisuustutkinto 1. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat.

Koulutus

Hakijalla tulee olla soveltuva sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto tai soveltuva sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto tai vastaava tutkinto.

Työkokemus

Hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kuuden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen sähkölaitteistojen rakentamiseen perehdyttävä työkokemus, josta vähintään kaksi vuotta on saatu yli 1 000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä. Lisäksi hakijan työkokemukseen tulee sisältyä neljän vuoden pituinen riittävän laaja-alainen työkokemus kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis-, tarkastus-, käyttö- tai asennusvalvontatehtävistä.

Muuta

Ennen vaadittua soveltuvaa tutkintoa olevasta työkokemusajasta voidaan hyväksyä ajallisesti puolet (työkokemusaika jaetaan kahdella). Ennen työkokemusta hakijalla tulee olla vähintään kaksivuotinen sähköalan töihin soveltuvan koulutus ja työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaisesti kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis-, tarkastus-, käyttö- tai asennusvalvontatehtäviin perehdyttävä. Yli 1000 V:n työkokemus tulee olla aina hankittu pätevyyteen soveltuvan koulutuksen jälkeen.

SETI Oy käsittelee suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset. Muulla kielellä olevat asiapaperit tulee hakijan tarvittaessa käännättää suomen kielelle.